Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2013

flying
1850 e6fa
flying
1927 c933
Reposted fromOoliv Ooliv
flying
1946 e550
Reposted fromShini Shini
flying
Co ja sobie wyobrażałam? Że może być ktoś, komu będzie zależeć? 

Czuję, jak wszystko we mnie pęka. Na kawałki. Boli.
flying
Głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia, głupia!

July 30 2013

flying
0292 151f
Reposted fromcalifornia-love california-love
flying
0367 efb5
Reposted fromiamstrong iamstrong
1716 c17d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
flying
Teraz to już się zgubiłam ..
flying
Nie wiem czy mogę pozwolić sobie uwierzyć. Boje się, że znowu się zranię .. 

July 29 2013

flying
flying
Mam dość. Dość tej wiecznej nadziei, tego że nie potrafię sobie poradzić z samą sobą. Że za każdym razem wszystko kończy się tak samo. Nieważne jak bardzo bym się starała. Nigdy wystarczająco, by moje prośby zostały wysłuchane. 

Zostaje sama. I od nowa muszę siebie naprawiać, zmuszać do wiary w niemożliwe. 

Powiedz mi, że gdzieś tam jesteś. Że mnie odnajdziesz .. Że mam w co wierzyć ..

Bo czuję jak powoli łamię się na kawałki ..


flying
Cicho. Cicho! Niech te cholerne myśli wreszcie umilkną!

July 28 2013

1085 71b4
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viavanyali vanyali
flying
6133 214d
Reposted fromnepenthe nepenthe viavanyali vanyali
8716 d787 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viavanyali vanyali
flying
Otwieram oczy. To tylko sen. Marny, nic nie warty, przypominający mi o mojej beznadziejności, samotności, odrzuceniu .. Staram się. Każdego dnia. Chcę zasłużyć na twoje uczucie. Chcę, żebyś mnie znalazł. Gdziekolwiek jesteś ..

Może ty też tęsknisz? Może również błądzisz. Może pragniesz odszukać mnie tak samo mocno?

A może cię nie ma. I nigdy nie było. Może jestem sama. 
flying
Wystarczająco dobra. Tylko tyle. 


flying
Chciałabym choć raz w życiu poczuć, że komuś na mnie zależy .. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl